Dobre Ubezpieczenia

Tel. Kom.: 790 565 866

UBEZPIECZENIA


1.     UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE


                      OC samochodu, motocykla  Wartość ubezpieczenia OC doceniamy wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzimy komuś szkodę, za którą nie musimy płacić z własnej kieszeni.

Obecnie można OC rozszerzyć o dodatkowe umowy, assistance, NNW, szyby, itp.

          AC samochodu, motocykla

Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom

             NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów stanowi bardzo dobre uzupełnienie dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i autocasco.  Co zapewnia to ubezpieczenie?

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu zarówno w kraju jak i za granicą: * w związku z ruchem pojazdu, * podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, * bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku, * podczas zatrzymania pojazdu.

    Car Assistance

W ramach ubezpieczenia Car Assistance Ubezpieczyciel gwarantuje udzielenie wszechstronnej pomocy w razie wypadku, awarii, kradzieży samochodu w czasie podróży na terytorium Polski oraz na terytorium państw Europy z wyłączeniem Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Warto być pod dobrą opieką 24 godziny na dobę.

               Zawsze najlepsze oferty !


 

2.      UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

         ubezpieczenia mieszkań i domów (mury i 
        ruchomości domowe)                                      

 • ubezpieczenia domów w budowie
 • ubezpieczenia domków letniskowych i działkowych
 • ubezpieczenia pod cesje kredytu hipotecznego,
 • ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

 

3.       UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

        Twoje wakacje beztroskie i bezpieczne.  Zawierając umowę ubezpieczenia Turystycznego, zapewniają sobie Państwo pomoc na całym świecie, o każdej porze dnia i nocy, zarówno podczas 
podróży prywatnej, jak i służbowej, indywidualnej czy grupowej. Wyszukamy najlepsze rozwiązanie według potrzeb.


4.        UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

   Zapewnienie ochrony finansowej na skutek 

   choroby, wypadku dla Ciebie i Rodziny,zabezpieczenie swoich bliskich na wypadek śmierci

zabezpieczanie kredytów bankowych - cesje,

zabezpieczenia emerytur (ubezpieczenie z gwarancją kapitału),

zabezpieczenia przyszłości dzieci (pokrycie kosztów nauki, posag),

zabezpieczenie środków związanych z pobytem w szpitalu lub operacją,

zabezpieczanie wspólników prowadzących działalność gospodarczą.

ubezpieczenia grupowe ( małe i duże firmy).

ubezpieczenia utraty dochodu na skutek NNW

ubezpieczenia utraty dochodu na skutek NNW lub choroby
5.       UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

 • Finansowe,
 • Transportowe
 • OC w biznesie,
 • OC Lekarzy i Lekarzy Dentystów (Obowiązkowe i Dobrowolne)
 • OC Pielęgniarek i Położnych (Obowiązkowe i Dobrowolne)
 • OC Techników, Fizjoterapeutów, Psychologów, Psychoterapeutów oraz innych osób świadczących usługi medyczne
 • OC Podmiotów Leczniczych
 • Techniczne,
 • Floty samochodowe,
 • Mały i średni biznes,
 • Przemysł,
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawno-Podatkowej (Allianz Podatnik-ubezpieczenie sporów podatkowych)
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawno-Skarbowej
 • Ubezpieczenie OC Księgowego
 • Ubezpieczenie OC Biur Rachunkowych
 • Ubezpieczenie OC Doradcy Podatkowego
 • Ubezpieczenie Członków Zarządu

 

6.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i zawodowym.

 

7.       POLISA NNW – „na wszelki wypadek"

Wypadek może przytrafić się wszędzie: w domu, w pracy, na wakacjach.

Czasami potrzebna jest tylko doraźna pomoc, ale bywa, że leczenie trwa   długo i niemało kosztuje. Zakres tego ubezpieczenia można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb !

 

8.       MOJE ZDROWIE – PRYWATNE 

          UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Każdy z nas od czasu do czasu korzysta z prywatnej opieki medycznej.   Za każdym razem musimy zapłacić za konsultacje  czy  badania. Można  jednak zapewnić sobie opiekę lekarską i dostęp do badań w prywatnych przychodniach w całej Polsce w ramach niskiego, stałego abonamentu miesięcznego.

 

OC Lekarza, Ubezpieczenia Zawodów MedycznychPracujesz w służbie zdrowia ?

Szukasz dobrego ubezpieczenia medycznego ?

Zapraszam do kontaktu.

Moje doświadczenie pomoże w wyborze najlepszego pakietu ubezpieczeń.

Gwarantuję indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.
OC Dobrowolne Lekarza i Lekarza Dentysty (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobach i rzeczach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OC Obowiązkowe Lekarza i Lekarza Dentysty. (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OC Dobrowolne Pielęgniarki i Położnej (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pielęgniarki i Położnej za szkody na osobach i rzeczach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OC Obowiązkowe Pielęgniarek i Położnych (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OC Dobrowolne:

Technika RTG, Technika Dentystycznego, Ratownika Medycznego, Rehabilitanta, Fizjoterapeuty, Psychologa i Psychoterapeuty oraz innych osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Ubezpieczenie na wypadek szkód na osobach lub rzeczach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         
OC Obowiązkowe:

 
Technika RTG, Technika Dentystycznego, Ratownika Medycznego, Rehabilitanta, Fizjoterapeuty, Psychologa i Psychoterapeuty oraz innych osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia).

Dotyczy kontraktów z NFZ - Narodowym Funduszem Zdrowia

----------------------------------------------------------------------------------

          Ubezpieczenia obowiązkowe dla Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (Podmiotów wykonujących Działalność Leczniczą) zatrudniających:
 

 • Lekarzy,
 • Lekarzy Dentystów,
 • Pielęgniarki,
 • Położne,
 • Techników,
 • Fizjoterapeutów,
 • Rehabilitantów,
 • Ratowników Medycznych,
 • Psychologów,
 • Psychoterapeutów,
 • oraz inne osóby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej.

            (działanie i zaniechanie w okresie ubezpieczenia)

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona Prawna.


1.   Ochrona prawna w ryzykach medycznych ma zastosowanie:
a)   W sytuacjach w których w związku z posiadanym mieniem lub popełnieniem błędu w sztuce
lekarza wystąpi szkoda i zachodzi potrzeba skorzystania z pomocy adwokata. Pomoc
adwokata potrzebna będzie w szczególności przy szkodach osobowych gdyż szkoda osobowa może wywołać skutki powodujące odpowiedzialność karną. Będą to zdarzenia w następstwie
których pacjent dozna szkody na osobie; szkoda ta może polegać na uszkodzeniu ciała,
doprowadzeniu do rozstroju zdrowia, a nawet śmierci. Ochroną prawną będą objęte również
zdarzenia, które nie są objęte odpowiedzialnością cywilną np. wina umyślna.
b)   W zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego.
c)   W zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Ubezpieczonemu.
d)   W zakresie prawa pracy.
e)   W sprawach umów.
f)   Przy ubezpieczeniach społecznych.
 
Dochodzenie roszczeń przeciw ubezpieczonemu z tytułu czynów niedozwolonych
W odniesieniu do odpowiedzialności wynikającej z wykonywania zawodu tak w sprawach
cywilnych jak i rodzących odpowiedzialność karna, jak również prowadzenia działalności i
posiadanym mieniem, wykonywaniem czynności życia codziennego, Ubezpieczyciel pokrywa koszty
obrony w sytuacji gdy roszczenie zostało zgłoszone w okresie ubezpieczenia. Nie ma
znaczenia kiedy miała faktycznie miejsce przyczyna powodująca szkodę, czy też kiedy szkoda
się ujawniła.